Arrangør: HENRIETTE LARSEN

For arrangører! Henriette er en helt rå arrangør og dame, med erfaring fra bl.a. Slottsfjell, festivalsjef Miniøya, Kulturfest Tøyen, Norske Konsertarrangører OBS: Få plasser!

Søndag 25. april kl 1330
Påmelding
24.03.202114:41 Jørgensen, Bjørn Rejkestam

Hvordan blir jeg en god arrangør?

For å bli en god arrangør trenger man erfaring og kunnskap. Målet med kurset er å gi dere noen råd og verktøy for god planlegging, gjennomføring og evaluering av kulturarrangementer. Dette vil kunne gi mulighet til å forstå sammenhenger og bruke det du lærer i reelle situasjoner nå og senere. I tillegg kan du lære mye om å ta ansvar, organisere og samarbeide.

Tidspunkt: Søndag 25. april kl 13:30
Varighet: 2 x 45 min, med pause.

Henriette Larsen

Henriette Larsen er daglig leder for Norges største barnefestival, Miniøya og har gjennom dette vært med på å starte opp ungdomsfestivalen Kulturfest Tøyen og konsertserien Minimusikk. Henriette er utdannet jurist, er forfatter av boka Jusshåndbok- for konsertarrangører og har lang fartstid fra arrangørbransjen. Hun har blant annet erfaring som frivillig, ansatt og styremedlem i flere festivaler, som Slottsfjell, Vervenfestivalen, Sørveiv og Fjellfilm. Henriette holder foredrag og kurs for arrangører fra hele landet og holder arrangørkurs for elever fra ungdomsskoler og videregående i Oslo.

Markus Søgård
KUA
, click to open in lightbox
Bård Gundersen
Henriette Larsen
, click to open in lightbox