Kunst: Hedda Amundsen

"Now it's there, now it's not!" - Internett+Kunst=Sant

Kunst på internett hyper for tiden, og den digitale verden er blitt like virkelig som den ekte! Det kan være et bilde, figur eller verk som kun dukker opp på skjermen din, usynlig for det normale øye! Hvilke muligheter gir dette?

Lørdag 24. april kl 1600
Påmelding
02.05.201612:43 Tore Olsen

Kursbeskrivelse

Dette ønsker vi å utforske enda mer og vi har derfor fått med oss Hedda Roterud Amundsen i årets kunstworkshop! Hun skal snakke om hvordan hun jobber digitalt, både den kunstneriske prosessen og hvordan man teknisk kan gå frem for å lage kunstverk der ingen før har gjort det. 

Videre inviterer hun til å ta del i en oppgave hvor du skal lage et bilde ved å bruke Photoshop mix (gratis app). Påmelding skjer ila workshop lørdag, og neste møte er da fredag 30.april kl. 18:00.

Tidspunkt: Lørdag 24. april kl 16:00

Varighet: 2 x 45 min, med pause.

Hedda Roterud Amundsen

Hedda Roterud Amundsen (f. 1989) er oppvokst i Moelv, et steinkast fra Ringstrand i Ringsaker. Hun er utdannet billedkunstner fra LASALLE College of the Arts i Singapore (Bachelor) og KHiO avd Kunstakademiet (Master). Amundsen ble født samme år som Tim Berners-Lee oppfant the World Wide Web. Dette har påvirket både hennes liv og kunstneriske praksis i stor grad, spesielt i forhold til hennes relasjon til bilder. Selv sier hun følgene:

“Selv om jeg tar mange fotografier i min praksis, betegner jeg meg ikke som fotograf. Den fotografiske interessen er formet av en tenåringstid med tilgjengelig web-kamera, ved å søke etter bilder på nettet og den digitale delingen av disse. Jeg opparbeider meg store bildearkiver. De består av bilder jeg har tatt med forskjellige typer kameraer og inkluderer et vell av varierende kvaliteter og oppløsninger. Dette bildemateriale bearbeider jeg på ulike måter.”

Amundsen benytter seg av ulike medier som veksler mellom å være digitale og analoge; kombinerer tekstbasert performance, video/new media, artistbooks, digitale kollasjer - som inngår i totalinstallasjoner. Tematisk omhandler hennes arbeider populærkultur, seksualitet, identitet og den konstante navigeringen mellom online og offline virkelighet.

I 2018 laget kunsteren et nettbasert verk med tittelen “Mjøsa State of Mind”. Det var et digitalt kart over Mjøs-disktriktet, med angitte punkter av interesse. Verket bygger på erfaringer med steder rundt Mjøsa, uten å resultere i arbeider i det fysiske landskapet. Publikum kunne navigere i landskapet og klikke på ulike punkter for kunstneriske tolkninger av stedet. Disse tolkningene ble formgitt med tekster, video og digitale kollasjer. Det digitale befant seg på en nettside fra 2018 - 2020. Prosjektet ble også vist som en fysisk utstilling ved Kunstbanken: Hedmark Kunstsenter i 2018. Deler av dette prosjektet har sneket seg inn i flere av kunstnerens verk i ettertid. Som deler av store installasjoner og i bokformat.

Mjøsa State of Mind
, click to open in lightbox
Hedda Roterud Amundsen
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
Mjøsa State of Mind
, click to open in lightbox